Rymden Ämnen Biografi Twitter

My Type of Horror

alt text 1 alt text 2 alt text 3 alt text 3

Sedan 2014 har Peter Jilmstad och jag drivit en klubb i Stockholm ägnad åt italiensk genrefilm. Ett av de främsta nöjena med verksamheten är att få tillfälle att utforma titel-logotyper för varje film vi visar. Ambitionen är alltid att de ska uppfattas som tidstypiska och kongeniala med filmens ton och tema, vilket förutsätter en del research.

När man ägnar sig åt ett tidsförankrat estetiskt uttryck (det som ofta kallas retro) så är det viktigt att ha i åtanke att minnet av hur någonting ser ut oftast överträffar den sanna bilden. Uppdraget blir således att formuttrycket ska kännas rätt snarare än att vara verklighetstroget.

En designers roll är aldrig att förfalska, utan att kommunicera. I detta fall en anda, med alla de associationer som medkommer.